test

A centrally located Stockholm hotel with origins

test

Kvalitetspolicy

Bakgrund

Stadgarnas § 2 anger att ”Stiftelsens ändamål är att i första hand bereda rekryter under grundläggande militär utbildning till sjömän och soldater samt officersaspiranter en hemtrevlig tillflyktsort med servering och inkvartering till förmånliga priser, varvid rekryter och officersaspiranter i marinen äger företräde”.

Inom Stiftelsens lokaler må även bedrivas fritidsundervisning och hobbyverksamhet samt anordnas underhållning och annan förströelse. I mån av utrymme äger efter styrelsens bedömande jämväl personal tillhörande totalförsvaret eller civila tillträde till lokalerna”.

Stadgarna är bindande och utgör grunden för Stiftelsens existens och verksamhetsidé. För att kunna uppfylla stadgarna krävs kvalité i all vår verksamhet från planering, bokning, gästmottagande, uthyrning av hotellrum, frukostservering, städning och tvätt samt fakturering. Därutöver fortlöpande investeringar i målning, möbler, sänglinne mm samt fastighetsunderhåll för att vidmakthålla fastighetens värde över tid.

 

Syftet med kvalitetspolicy

Syftet med denna policy är att förstärka önskvärda beteenden och hjälpa Stiftelsen att uppnå våra uppsatta mål.

Stiftelsens mål är att vara en trogen och eftertraktad leverantör av hotelltjänster samt konferenstjänster till Försvarsmakten, totalförsvarsmyndigheter samt till den svenska statens övriga myndigheter underställda regering och riksdag. Därutöver ska vi tillhandahålla dessa tjänster till civila i mån av plats.

Vår devis är ”Bo som en Drottning och betala som en Sjöman”.

 

Önskvärda beteenden

Det är vår ambition att tillgodose alla våra gästers och övriga besökares önskemål så långt möjligt inom ramen för de förutsättningar som fastigheten medger.

Receptionen är ständigt bemannad för stöd och service till gäster, tillfälliga besökare och för att motta bokningar. Bokningar ska kunna göras per telefon och via Örlogshemmets hemsida. Bokningsförfrågan ska alltid följas upp med telefonkontakt alternativt mejl senast inom 12 timmar från bokning via hemsidan. Särskilda önskemål ska alltid efterfrågas.

Våra gäster ska kunna lita på oss att vi levererar övernattning med frukost samt konferenstjänster i rätt tid och till rätt kvalité. Vi ska vinnlägga oss om att hotellets samtliga lokaler är välstädade och ger ett trevligt intryck. Frukosten som serveras ska vara näringsriktig och välsmakande samt serveras på ett trevligt och bemötande sätt. Speciella önskemål ska tillgodoses genom laktos- och glutenfria alternativ. Frukt ska alltid finnas tillgängligt. Då lagad varm mat inte får serveras i våra lokaler, ska varma smörgåsar kunna tillagas av frukostgästerna. Gratis kaffe ska ständigt finnas tillgängligt i receptionen.

Konferenstjänster ska levereras med välstädade lokaler, fungerade presentations-utrustningar och med konferensförtäring då så önskas. Gratis kaffe ska alltid ingå i konferenstjänsten.

Vi ska leverera våra tjänster med en marin och militär prägel samt med ett personligt mottagande för att skapa en känsla av att varje gäst är unik och varmt välkommen.

 

För att uppnå detta ska varje medarbetare

 • Ha rätt kompetens
 • Vara artiga och servicevänliga
 • Hålla vad vi lovar avseende bokningar, priser och service
 • Ge korrekt information

För att ständigt förbättras ska vi

 • Alltid fråga gästen om upplevelsen och önskemål om förändringar
 • Vara lyhörda för gästernas önskemål
 • Öka gästnöjdheten med 20% inom de närmaste 12 månaderna
 • Minska förekomsten av klagomål med 10% inom de närmaste 12 månaderna
 • Öka personalens kompetens genom utbildningar inom relevanta ämnen
 • Ständigt uppdatera kvalitetsmålen
 • Mäta hotellbeläggningen avseende hotellgäster med fokus på Försvarsmakten och totalförsvarsmyndigheterna
 • Helrenovera minst tre hotellrum per år
 • Tillse att alla fastighetssystem (värme, vatten, ventilation) samt säkerhetssystem (brandlarm, elsystem mm) är funktionsdugliga och säkerhetsgodkända enligt gällande lagar och regelverk