Örlogshemmet

A centrally located Stockholm hotel with origins

Örlogshemmet
dummy alt text

Vår historia

Drottning Victorias Örlogshem tillkom på initiativ av Drottning Victoria (1862-1930). Under Hennes Majestät Drottningens ledning hölls ett sammanträde den 27 oktober 1908 då stadgar för Stiftelsen Drottning Victorias Örlogshem antogs.

Stationsbefälhavaren för flottan i Stockholm, Amiral Palander af Vega och donatorn Generalkonsul Axel Johnson ingick i den första styrelsen.

Amiral Palander är mest känd som fartygschef under Vegaexpeditionen 1878–1880, som under ledning av Adolf Erik Nordenskiöld var den första expeditionen som sökte efter och genomseglade hela Nordostpassagen en redan i mitten på 1700-talet förmodad sjöväg genom Norra Ishavet och vidare genom Beringssund mellan Europa och Asien. Kantad av strapatsrika äventyr och många problem avslutades expeditionen lyckligt vid hemkomsten till Stockholm den 24 april 1880 efter en lång resa på 22 189 distansminuter. Expeditionen anses vara bland de främsta svenska vetenskapliga framgångarna.

Generalkonsul Axel Johnson är känd som en framstående handelsman, skeppsredare, varvsägare och generalkonsul för Siam (idag Thailand). Han var medgrundare till Sveriges allmänna exportförening och Svenska handelskammaren. Han ingick i styrelsen till Stockholms Enskilda bank.

Rope horisontal ruler

Hotellet ägs och drivs av en stiftelse. Stiftelsens uppdrag är att i första hand bereda rekryter (värnpliktiga) under grundläggande militär utbildning till sjömän och soldater samt officers- eller specialistofficersaspiranter en hemtrevlig tillflyktsort med servering och inkvartering till förmånliga priser, varvid rekryter och officers- samt specialistofficersaspiranter ur marinen äger företräde. Inom stiftelsens lokaler må även bedrivas fritidsundervisning och hobbyverksamhet samt anordnas underhållning och annan förströelse. I mån av utrymme kan även även annan personal ur Försvarsmakten och någon av alla dess frivilligorganisationer samt civila beredas tillträde till lokalerna.

De första Lokalerna, i Fersenska terrassen intill Grand Hotell, invigdes i Kungaparets närvaro den 18 december 1908. Flottans manskap fick där en hemtrevlig lokal nära Skeppsholmen för tidsfördriv med spel och tidningsläsning. Servering fanns med symboliska priser. Flera donationer skapade en god ekonomisk grund.

1929 flyttade verksamheten till bättre lokaler vid hörnet av Lantmäteribacken och västra Trägårdsgatan. Från andra världskriget utbrott 1939 uppstod behov av ökat utrymme, bl. a. för nattlogi. En permittentsförläggning öppnades 1939 vid Tjärhovsgatan på Södermalm och Lottornas Marinhem på Linnégatan öppnades hösten 1941.

F.d. Hotell Atlantic på Teatergatan 3 på Blasieholmen, inköptes från Anders Sandrew den 1 juli 1943. Lottornas Marinhem stängde vid årets slut och verksamheten flyttade över till Teatergatan. Strax efter årsskiftet öppnade Stiftelsens Drottning Victorias Örlogshem sin verksamhet med plats för cirka 200 nattgäster. Under det första året övernattar drygt 35 000 sjömän.

Vid slutet av 1943 erbjöds värnpliktiga ur alla försvarsgrenar att utnyttja verksamheten. Från 1991 har Wallmans salonger hyrt restaurangdelen av fastigheten. Verksamhetens 100-årsjubileum uppmärksammades 2008, och från någon tid därefter har Stiftelsen Drottning Victorias Örlogshem även börjat använda begreppet Örlogshotellet.

Rope horisontal ruler

På platsen för vår fastighet i kvarteret Käpplingeholmen 5, låg under delar av 1500- och 1600-talen Skeppsgården där Flottans ledning var placerad och där många fartyg, till exempel regalskeppet Vasa, byggdes. Under åren 1875-1925 låg här Sveriges troligen största teater. Först under namnet Nya teatern och senare Svenska teatern. Under större delen av 1890-talet hade Kungl. Operan sin scen här medan den gamla byggnaden vid Gustav Adolfs torg revs och den nya byggdes. Nära intill Örlogshotellet ligger Alfred Ranfts torg uppkallat efter denne store teaterman som verkade bl. a. i Svenska teatern ända från 1890-talet.

Stiftelsen Drottning Victorias Örlogshem