Ett centralt beläget Stockholmshotell med anor

Örlogshemmet

Bokningsvillkor

Hotellrum kan avbokas kostnadsfritt fram till kl 18:00 (hotellets tid) dagen före ankomst. Avbokning senare än kl 18:00 dagen före ankomst debiteras med första nattens kostnad. Vid utebliven ankomst bedöms bokningen som avbokad 08:00 dagen efter bokat ankomst datum. 

Konferensrum kan avbokas kostnadsfritt fram till 48 timmar innan ankomst. Vid beställning av förtäring debiteras full kostnad.

Statens alternativt militärrabatt

För att få statens alternativt militärrabatt på ditt boende på Drottning Victorias Örlogshem så ska du kunna visa att du tillhör någon av nedanstående kategorier;

  1. Anställd inom någon av statens myndigheter eller organisationer.
  2. Anställd inom totalförsvaret (militär eller civilanställd) t ex FM, FMV, FOI, FRA, FHS, FortV, PliktV, MSB.
  3. Vara medlem i någon av Försvarsmaktens frivilligorganisationer nedan;
  1. Vara ledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet - Sveriges marina akademi (koms.se)
  2. Vara ledamot i Kungl. Krigsvetenskapsakademien (kkrva.se)
  3. Vara medlem i någon av de militära kamratföreningarna, fredsbaskrarna, soldathemsförbundet eller idrottsveteranerna organiserade under Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR). Även medlemskap i någon av Sjöofficerssällskapen i Stockholm, Karlskrona och Göteborg berättigar till rabatterat boende.

Är du osäker om du har rätt att ta del av våra rabatterade priser, kontakta oss så hjälper vi dig.